Homenaxe a Fr. Samuel Eiján

Compartir

|
Asociación de amigos,
Biblioteca
Homenaxe a Fr. Samuel Eiján

Programa do evento:

> 12:00 h: lg rexa de San Fra ncisco (praza de Samuel Eijá n) en Ribadavia .

- Presentación do acto. César Lla na. Director do M useo Etnolóxico.

- Samuel Eiján poeta e historiador do Ribeiro. Frutos Fernán dez Gonzá lez. Prof esor e investigad or.

- Fr. Samuel Eiján e Ribadavia. Lolín Lira Pousa. Secretaria AM ECH I R.

- Fr. Samuel Eiján en Santiago de Compostela. Fr. Juan Manuel Bujá n García. Ministro Provincial O.F.M.

- Intervención de AMECHI R. lsolina Rioneg ro. Presidenta AM ECH I R.

> 13:00 h: Visita á Biblioteca do Convento de San Fra ncisco (Praza de Samuel Eijá n) .

> 13:30 h: Ofren da flora l na Praza de Samuel Eijá n.

> 14:00 h: I na ug u ración da mostra bi bliográfica: "Fr.SamueL Eiján Lorenzo ''Fraysel: literato, historiador, ensaista, divulgador do seu tempo" no Museo Etnolóxico.

Fr. Samuel Eiján Lorenzo naceu o 10 de maio de 1876 en San Clodio (Leiro, Ourense), tomou o hábito na orde franciscana en 1890, a súa ordenación sacerdotal foi en Lugo en 1899.

Fraysel xogo de palabras “fray” e das primeiras letras do seu nome completo foi o pseudónimo co que asinou varias das súas obras. Foi un prolífico escritor de comenzos do S. XX, tempos das Irmandades da Fala e do galeguismo cristián.

Fr. Samuel Eiján cultivou a narrativa, o ensaio, o teatro e a poesía en castelán e en galego, foi un gran difusor da cultura con numerosos artigos en xornais e revistas, así como tradutor de obras italianas e francesas. Exerceu de bibliotecario provincial en Santiago. Director da revista da Provincia Seráfica de Santiago El Eco Franciscano.

En 1915 foi nomeado membro correspondente da Real Academia Galega e en 1941 numerario, en 1915 ingresou no Instituto Histórico do Minho en Portugal, en 1926 entrou a formar parte do Seminario de Estudos Galegos co discurso titulado “Franciscanismo literario en Galicia”.

Na súa estancia en Ribadavia escribiu a única obra que, a día de hoxe, sintetiza a historia do Ribeiro: Historia de Ribadavia y sus alrededores, libro impreso en 1920 en Madrid no Establecimiento Tipográfico de San Bernardo 92. En 1981 a Editorial Alvarellos realiza unha edición facsimilar, engadíndolle varias fotografías, que non aparecen na edición orixinal e en 2005 a Editorial Maxtor de Valladolid, especializada en edicións facsimilares, sacou outra edición da obra de Eiján, tendo como base a edición de Alvarellos.

Está concebida coma unha obra de consulta e de referencia, na que destaca a preocupación e miticulosidade na elaboración dos diferentes índices: de autores, obras, arquivos, nomes de poboacións, nomes de persoas e un índice de materias.

Unha obra documental e de investigación con continuas referencias ás fontes documentais e bibliográficas utilizadas, repartidas no texto e nas abundantes notas a pé de páxina; complementadas todas elas cun apéndice documental, no que se transcriben documentos fundamentais da historia de Ribadavia e a súa comarca.

Esforzo por documentar e por favorecer a consulta que debe ser especialmente valorado nunha época na que se carecía dos auxilios técnicos hoxe ao alcance de calquera.