Apeiros de tracción animal

Compartir
Del
22 de Abril do 2022
al
30 de Junio do 2022

O obxectivo desta mostra é contribuír á difusión das prácticas de tracción animal respectuosa. Faise en colaboración coa Asociación Galega de Tracción Animal (AGATRAN) e o Centro de Interpretación da Tracción Animal (CITRAN). Móstranse una selección de xugos, en referencia á historia do que foi a tracción animal, así como audiovisuais da tracción animal moderna. A súa estancia en Lobios fíxose coincidir coa reunión anual no CITRAN da Fédération Européenne du Cheval de Trait pour la promotion de son Utilisation (FECTU).