Bens museográficos

As coleccións que custodia o Museo reúnen materiais de interese etnográfico, este feito da coma resultado unha ampla e variada tipoloxía de fondos museográficos.

Neles pódense atopar obxectos procedentes, sobre todo, do contexto rural e vilego anteriores á introdución dos medios de produción industrial.

Destacan as coleccións de indumentaria, olería, pesca fluvial e carpintería, pero tamén pódense atopar xoguetes, elementos asociados á tracción animal como xugos, elementos vinculado á fotografía, a artesanía, ó comercio, á vida cotiá, etc.