Biblioteca

Catálogo

Catálogo

A Biblioteca está incluída na Rede de Bibliotecas de Galicia na sección de Bibliotecas Especializas -Museos.

Documentos singulares

Documentos singulares

O fondo bibliográfico e documental do Museo é moi diverso tanto en temática como en materiais.

Nesta sección encontraredes documentos singulares tanto pola temática como pola forma.

 

Servizos bibliotecarios

Biblioteca do museo

A Biblioteca do Museo Etnolóxico é unha biblioteca especializada polo tipo de fondos, de acceso libre a todas as persoas interesadas.

Non é necesario ningún tipo de carné para acceder á consulta.