Conservación e restauración

Share

O departamento de Conservación e Restauración focaliza a súa actividade nas coleccións do Museo e nas que están baixo a súa responsabilidade cando forman parte dunha exposición temporal ou dun depósito. Inclúense aquí as intervencións directas sobre as obras e as actuacións enfocadas á conservación preventiva, onde se avalían os riscos de deterioro e se establecen protocolos para garantir a súa conservación.

Hai que salientar os procedementos desenvolvidos sobre material fotográfico e patrimonio téxtil, unha das especialidades potencialmente mais complexas no ámbito da restauración.

Así mesmo, o departamento organiza de xeito continuado cursos sobre a identificación, a análise e as accións preservadores do patrimonio gráfico e fotográfico coa finalidade de formar especialistas na custodia deste tipo de bens e crear foros de intercambio entre profesionais responsables da súa custodia.

Caixa de conservación

Conservación preventiva

Con motivo da desmontaxe da exposición Lembrar no Museo, realizouse o acondicionamento definitivo das pezas tras unha limpeza superficial e o embalaxe axeitado.

Máis información
Bea Rey

Intervencións

Informe de restauración do lenzo da pintora galega Bea Rey "El Metro I" incluído no fondo de obras de arte contemporáneas incluídas no Fondo da Agrupación Cultural Abrente de Ribadavia

Máis información