Publicacións

Venda de publicacións:       

     • Na recepción do Museo.      

     • Solicitando o libro en calquera librería a través da Editorial Galaxia.

     • A través do portal web da Libraría Institucional.

 

Catálogo da exposición temporal producida polo Museo Etnolóxico e comisariada por Félix Castro Vicente na que se reúnen libros, gravados, obxectos, literatura de cordel da colección particular do comisario e do Arquivo Castro Vicente, destacando a colección de "Ciprianillos" ou libros de san

Dende a biblioteca do Museo Etnolóxico concibiuse para o ano 2020 o desenvolvemento dunha proposta colaborativa, aberta á participación, e cento por cento en liña: achegar refráns, cantigas, regueifas, ditos, contos, cancións,...tr

Catálogo da exposición temporal "Colección Abrente: arte galega no desafío cultural dos 70".

Publicación que conta a experiencia desenvolta polo Museo Etnolóxico no proxecto Museo Aberto, destinado a traballar con colectivos.

Catálogo da exposición do mesmo título, desenvolve o discurso desta e inclúe as pezas da exposición e doutras que axudan a contextualizarla.

Publicación que lle dá soporte bibliográfico baixo o formato de catálogo á exposición 'A pesca fluvial', a través da colección do Museo Etnolóxico. A mostra concíbese coma una aproximación ao universo da pesca de río, a partir das posibilidades comunicativas do fondo moble e documental do centro.