Intervencións

Share

Informe de restauración do lenzo da pintora galega Bea Rey "El Metro I" incluído no fondo de obras de arte contemporáneas incluídas no Fondo da Agrupación Cultural Abrente de Ribadavia

Informe restauración lenzo de Bez Rey