Fondo Meruéndano

Share

Un dos fondos máis singulares e interesantes que se conservan no museo. Singular por tratárense dun arquivo familiar formado por unha das liñaxes máis significadas do Ribeiro no decurso dos últimos dous séculos. Interesante, porque a consulta e o coñecemento dos fondos documentais e bibliográficos que o integran supón unha tarefa obrigada para aquel que queira coñecer a sociedade ribeirá deste período e para quen oriente a súa curiosidade intelectual por un territorio e unhas comunidades vertebradas historicamente pola produción vitivinícola. O carácter misceláneo dun legado, constituído por fondos documentais fedatarios da historia dunha familia, con raíces documentadas no antigo réxime, e por testemuños diversos das actividades e feitos da sociedade da que formou parte, conxuga o drama vital da familia protagonista co escenario no que se moveron os seus membros e outras xentes coprotagonistas.