Otopus to the party

Share
Do
1 de Xaneiro do 2022
al
1 de Setembro do 2022

 

Otopus to the party

Mostra visual do proceso do Proxecto Octopus to the party durante as semanas de Residencia na Cidade da Cultura, vinculado ao Festival Arteficicial. 

Recolle video happenings realizados nos tellados da Cidade, as partituras e a reproducción sonora traducida da arquitectura de Peter Eisnman. 

Neste proxecto pártese da idea amplificada da festa como un rito socio-cultural imprescindible para o desarrollo artístico en comunidade. Investígase coas novas formas de expresión dentro deste campo en relación ao novo contexto da pandemia, empregando métodos rudimnetarios e electrónicos ao mesmo tempo. As pezas son o resultado dun encontro de amigas artistas que se xuntan para experimentar nun espacio inexplorado. 

Podedes visualizar o vídeo no enlace de abaixo