Exposiciones

O Museo Etnolóxico presenta a primeira exposición, das dúas que ten programadas, da obra deste artista multidisciplinar nado en Ribadavia na década dos cincuenta.

Del 28 de Diciembre do 2023 al 30 de Marzo do 2024

Esta exposición ven da man de Vítor Vaqueiro, Ánxel Huete e Manuel Pérez Rúa, quen poñen o foco na fotomontaxe dentro do contexto galego a través das fotografías de Augusto Pacheco do fondo do Museo Etnolóxico.

Del 14 de Noviembre do 2023 al 31 de Enero do 2024

O tecido volve ser protagonista no museo

Del 1 de Septiembre do 2023 al 31 de Octubre do 2023

O museo sae ás rúas de Ribadavia da man do Museo Nacional de Antropoloxía co proxecto do fotógrafo José Luis Simón "Somos AFRO!"

Del 20 de Septiembre do 2023 al 30 de Octubre do 2023

Tras o cambio asentado na percepción da tatuaxe, esta exposicións busca amosar o traballo de catro artistas, pero tamén, exclusivamente dende a pregunta, coñecer a súa opinión sobre a actividade.

Del 31 de Agosto do 2023 al 28 de Octubre do 2023

Nesta ocasión a peza escollida para "BEN(S)VIDOS" é unha cadeira de barbear de produción artesanal procedente do concello de San Amaro (Carballiño)

Del 1 de Septiembre do 2023 al 24 de Octubre do 2023

A exposición pon de manifesto a importancia dos organismos vinculados a prevención e extincións de incendios.

Del 21 de Octubre do 2022 al 30 de Septiembre do 2023

Esta exposición recolle á intervención de conversación realizada sobre o Fondo documental da Asociación Abrente iniciada no 2019 coincidindo co 50 aniversario da constitución de dita asociación.

Del 13 de Julio do 2022 al 5 de Mayo do 2023

“Ben[s]vidos” iníciase coa exposición do proxecto editorial «Visita Galicia» realizado en 1929 polo fotógrafo Luis Casado, máis coñecido como “Ksado”.

Del 2 de Enero do 2023 al 11 de Abril do 2023